architectenbureau aaksent Holsbeek

Over ons

De multiprofessionele architectenvennootschap,

A' aksent architectenbureau bvba , is een professionele burgerlijke vennootschap opgericht in 1987.

Ons activiteitenterrein is breed gespreid, gaande van bescheiden verbouwingen tot ruime meer industriële projecten.
Wij geven deskundig advies bij aankoop van bouwperceel of woning.

De totale aanpak van voorontwerp tot en met de opvolging van de volledige afwerking staat hierbij centraal.

Wij streven naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de bouwheer tijdens het ganse bouwproces zonder zijn financiële draagkracht uit het oog te verliezen.

We creëren concepten in de architectuur van vandaag, die zich aanmeldt als “de nieuwe eenvoud”. De nieuwe eenvoud ontplooit zich in een klimaat van nuchterheid en realisme, de socio-culturele situatie van het begin van de 21° eeuw.

We streven naar een maximaal resultaat met een minimum aan middelen : “LESS IS MORE” .

We stellen een architectuur voor in eenvoudige, zuivere geometrische vormen, helder van opzet en gebaseerd op een eenvoudige ruimtelijke organisatie.

Ontwerpen dienen rust uit te stralen, zonder overladen opsmuk en valse theatraliteit. Een moderniteit die zich niet opdringt aan het bestaande…

Wij streven naar creativiteit, voor zover de haalbaarheid van een vooraf bepaalde maximum kostprijs, de kwaliteit van de levensduur en het onderhoud niet in het gedrang komen.
De architectuur van morgen zal gericht zijn op rationeel ruimtegebruik met een hogere verdichting binnen de kernen (cfr. Structuurplan Vlaanderen), met speciale aandacht voor privacy en bezonning.